Výběrová řízení

V oblasti organizace, provádění a administrace výběrových řízení zajišťujeme všechny procesy spojené s bezproblémovým a úspěšným průběhem výběrových řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (novelizace s účinností od 1. 1. 2018 včetně následujícím prováděcích vyhlášek). Jedná se především o tyto základní činnosti:

  • vypracování zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.
  • organizace a realizace výběrových řízení „na klíč“
  • administrace výběrových řízení
  • zpracování veškeré související agendy
  • audit již realizovaných výběrových řízení
  • poradenství v průběhu přípravy výběrové řízení
  • a další.

Mimo režim zákona organizujeme a řídíme výběrová řízení podle metodik poskytovatelů dotací. Při poskytování těchto služeb využíváme zkušenosti z realizace výběrových řízení podle metodik příslušných operačních programů v daném programovém období.