Úspěšné projekty

Transformace pobytových služeb Vincentina Šternberk

Projekt transformace pobytových služeb příspěvkové organizace Olomouckého kraje Vincentinum Šternberk řešil vybudování nových objektů pro lepší a kvalitnější život klientů.

Financováno z IROP

https://www.vincentinum.cz/o-nas/projekty/transformace-vincentina

Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče

Hlavním cílem sub-projektu bylo zkvalitnění poskytované specializované paliativní péče modernizací a rekonstrukcí celého zařízení a vzdělávacím programem pro zaměstnance.

Financováno z Programu švýcarsko-české spolupráce na MZ (Švýcarské fondy)

https://www.hospickopecek.charita.cz/o-hospici/svycarske-fondy/

Vybudování nového depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci)

Projekt Olomouckého kraje řeší zefektivnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu vybudování nového depozitáře Vědecké knihovny v Olomouci v části Hejčín.

Financováno z IROP

https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-3-dobra-sprava-uzemi-a-zefektivneni-verejnych-i/realizace-depozitare-pro-vedeckou-knihovnu-v-olomo

Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy – strojní část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

Hlavním cílem projektu bylo pořízení nového vybavení školních dílen Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně pro praktickou odbornou výuku.

Financováno z IROP

https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-2-zkvalitneni-verejnych-sluzeb-a-podminek-zivot/modernizace-skolnich-dilen-jako-centrum-odborn-(1)

Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

Hlavním cílem předkládaného projektu bylo zpřístupnění kaple sv. Anny, jako součástí NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava veřejnosti, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatným technickým stavem, rozšíření nabídky významných atraktivit v oblasti cestovního ruchu a zvýšení potenciálu olomoucké aglomerace v oblasti cestovního ruchu a prezentace kulturního dědictví.

Financováno z IROP/ITI Olomoucká aglomerace

https://kapitulaolomouc.cz/projekty-eu

https://dev.clovekavira.cz/detail-galerie/26748bc3-19cc-4fbc-ae34-1d66dd28117e

Vybudování sociálních bytů v Senici na Hané

Projekt Obce Senice na Hané řešil vytvoření dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením v bytové nouzi vstup do nájemního bydlení adaptací nebytových prostor stávajícího objektu ve vlastnictví obce v centru místní části Odrlice. Realizací projektu došlo k vybudování 7 sociálních bytů s kapacitou 12 lůžek.

Financováno z IROP

https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-2-zkvalitneni-verejnych-sluzeb-a-podminek-zivot/obec-senice-na-hane-socialni-bydleni

Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

Předkládaný projekt Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci svojí realizací přispěje k naplnění definovaných cílů SC 3. 1. v oblasti památek v plném rozsahu. Hlavními cíli předkládaného projektu je zefektivnění prezentace národní kulturní památky Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatných technických stavem, zvýšení nabídky významných turistických atraktivit v oblasti cestovního ruchu a zvýšení potenciálu Olomoucké aglomerace. K naplnění těchto cílů dojde realizací následujících dílčích cílů projektu:

  • zpřístupněním další části objektu kapitulního děkanství 13759/8-3756 veřejnosti v rámci Arcidiecézního muzea;
  • zvýšení hodnoty objektu Přemyslovského paláce 13754/8-3751 odstraněním nepůvodního a nevyhovujícího zastřešení a zpřístupnění veřejnosti další části této významné památky;
  • rekonstrukce a modernizace depozitáře katedrály sv. Václava 13755/8-3752;
  • restaurování svatostánku v kapli sv. Václava v katedrále 13755/8-3752 a restaurování movitých předmětů (dvou biskupských berlí)
  • zajištění odpovídající infrastruktury pro návštěvníky celého Václavského návrší modernizací a zkvalitnění WC pro návštěvníky, s režimem veřejného WC.

Financováno z IROP/ITI Olomoucká aglomerace (projekt je v realizaci)

https://kapitulaolomouc.cz/projekty-eu