O nás

Společnost ARS rozvojová agentura, s.r.o. je od roku 2007 Vašim partnerem při realizaci projektových investičních i neinvestičních záměrů v oblastech dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, rozvoje lidských zdrojů, sociálního podnikání, zdravotnictví, sociálních služeb, školství, zemědělství a cestovního ruchu. V letech 2007 – 2013 jsme společně s našimi klienty úspěšně zrealizovali celou řadu projektů financovaných z nejrůznějších dotačních titulů: z prostředků Evropské unie, Státního rozpočtu ČR, Norských a Švýcarských fondů.

V minulém programovém období se naše společnost stala i úspěšnými řešiteli a realizátory projektů financovaných z ESF prostřednictvím OP VK.

V současném programovém období EU 2014 – 2020 připravujeme projekty do všech vyhlášených operačních programů EU: OP PIK, OPZ, OPVV, IROP, projekty mezinárodní spolupráce a další.

Naší hlavní strategií je zajistit pro své klienty kompletní dotační servis, zahrnující všechny související činnosti, spojené s řádným podáním, realizací a udržitelností projektů.