O nás

ARS rozvojová agentura, s.r.o. je od roku 2007 partnerem příjemcům dotací, fyzickým i právnickým osobám, neziskovým organizacím, obcím, městům i krajům při realizaci investičních i neinvestičních projektů v oblastech dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, sociálních služeb, sociálního bydlení, rozvoje podnikání, zemědělství, kultury a sportu.

Našim hlavním cílem je zajistit každému klientovi maximální servis, vysokou odbornost a profesionalitu. Každý projekt je pro nás výzvou. Vytvoření úspěšného projektu a získání dotace je jen prvním krokem na dlouhé cestě k úspěšné realizace Vašeho projektu. Proto zajišťujeme našim klientům kompletní dotační management včetně administrace výběrových řízení v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách. Teprve úspěšný projekt a proplacení dotace příjemci je pro nás výsledek naší práce.

Máme za sebou celou řadu úspěšných projektů z nejrůznějších dotací a dotačních titulů: dotace státního rozpočtu ČR, evropské dotace prostřednictvím operačních programů (ROP, IROP, OPVK, OPVVV, OPLZ, OPZ, PRV), projekty mezinárodní a přeshraniční spolupráce a projekty z Norských nebo Švýcarských fondů.

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli projektovým záměrem nebo nápadem.  Každý projekt podrobíme odborné analýze a pokusíme se najít cestu k získání finanční podpory.

Váš tým společnosti ARS rozvojová agentura, s.r.o.