Dotace 2021+

Potřebujete nebo chcete na svůj záměr nebo nápad získat dotaci?

Pokud ano, jste tu právě pro Vás.

Díky našim dlouholetým zkušenostem, profesionálnímu a odbornému přístupu našeho týmu Vás provedeme celým dotačním procesem od vyhledání vhodného dotačního titulu přes zpracování projektové žádosti až po poslední závěrečnou zprávu u Vašeho projektu.

Co Vám nabízíme?

Analýzu každého Vašeho záměru nebo již připraveného projektového záměru.

Zpracování analýzy přijatelnosti Vašeho projektu a vyhledání nejvhodnějšího dotačního titulu.

Kompletní příprava a zpracování projektové žádosti o dotaci.

Zpracování studie proveditelnosti, marketingové analýzy nebo podnikatelského záměru.

Administrace výběrového řízení podle platného zákona o zadávání veřejných zakázek nebo metodik příslušných dotačních titulů.

Poskytování dotačního managementu v průběhu celé realizace Vašeho projektu (zpracování všech zpráv o realizaci projektu, žádostí o platbu a žádostí o udržitelnosti projektu).

Komunikace s poskytovatelem dotace, řešení změn a všech dalších odchylek v průběhu realizace projektu.

Závěrečné vyúčtování a ukončení Vašeho projektu.

Dohled nad obdobím udržitelnosti projektu.