Projekt „POKROK“

Firma ARS rozvojová agentura, s.r.o. je realizátorem projektu POKROK – profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji, který je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Olomouckého kraje.

POKROK je společným projektem vzdělávací organizace a 2 partnerských středních škol. Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexu vzdělávacích programů pro pedagogy základních a středních škol, zaměřených na profesní rozvoj pedagogů v oblasti nových výukových metod a forem výuky, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí a posílení mezipředmětových vazeb, nových směrů a možností využívání ICT ve výuce.